ผลงานการติดตั้ง

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ วางใจติดตั้ง POWERCOM UPS


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ วางใจติดตั้ง POWERCOM UPS
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น VANGUARD ขนาด 3000VA (3kVA) จำนวน 60 เครื่อง ให้กับสำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ เืพื่อใช้ปกป้องระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายการสื่อสาร ให้สามารถรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่นดังกล่าว