ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า T-10K V2 เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 16 กรกฎาคม ‎2561 ณ กองบังคับการกรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี