ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น L-1150D
จำนวน 1,923 เครื่อง เพื่อ
ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย