ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำการส่งมอบเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า
รุ่น T-1000V2 จำนวน 260 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าระบบตู้ ATM ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย