ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เบเยอร์ จำกัด


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เบเยอร์ จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เบเยอร์ จำกัด ทำการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-1000
จำนวน 10 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าของเครื่องผสมสีให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย