ผลงานการติดตั้ง

โรงพยาบาลพนรัตนราชธานี เลือก POWERCOM UPS สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย์


โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เลือก POWERCOM UPS สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย์
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับ กลุ่มงานพยาธิวิทยาและศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมี คุณจิระพล ถิรวิริยพล นักเทคนิคการแพทย์ 8 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา, คุณดาวรุ่ง รักงาม นักเทคนิคการแพทย์ 7 และคุณดวงใจ ตันติยาภรณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 8 เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS รุ่น ONL-10KS-LCD และรุ่น VGD-3000 เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย์ ของทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีต่อไป