ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
T-6000 เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 20 กรกฎาคม ‎2561 ณ บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ.ระยอง