ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เดอะมั๊งค์ สตูดิโอ จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เดอะมั๊งค์ สตูดิโอ จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เดอะมั๊งค์ สตูดิโอ จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
TS-30K และ Batterypack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุมรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 3 สิงหาคม ‎2561 ณ บริษัท เดอะมั๊งค์ สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพฯ