ผลงานการติดตั้ง

PowerMatic จัดอบรมสัมมนาระบบ ISO 9001:2000 ให้แก่พนักงาน


PowerMatic จัดอบรมสัมมนาระบบ ISO 9001:2000 ให้แก่พนักงาน
เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้ชื่อ "POWERCOM" ได้จัดการฝึกอบรมสัมมนาระบบ ISO 9001 ให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ, ทักษะในการปฏิบัติงาน, หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าว่า "บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงระบบบริหารคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ" ซึ่งการอบรมสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ห้องพัชราวดี 3 (ชั้น 11 อาคาร 2) โดยทางบริษัทได้เชิญวิทยากรบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 วันเต็ม พนักงานได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาปรับใช้กับการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานภายในองค์กรต่อไป