ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น Uppower 120KVA และ Batterypack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 13 กันยายน ‎2561