ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัดทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TS-15K พร้อม Batterypack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภาย Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 24 สิงหาคม ‎2561