ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักงานประปาสาขาตากสิน การประปานครหลวง


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักงานประปาสาขาตากสิน การประปานครหลวง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานประปาสาขาตากสิน ทำการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TR-6000V2 และ T-1000 พร้อม Batterypack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด วันที่ 10 กันยายน 2561 ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย