ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ ศาลแขวงพระนครเหนือ


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ ศาลแขวงพระนครเหนือ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ศาลแขวงพระนครเหนือ ทำการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TR-10K พร้อม Batterypack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด วันที่ 17 กันยายน 2561 ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย