ผลงานการติดตั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลือกใช้ POWERCOM UPS


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลือก POWERCOM UPS ดูแลระบบเครือข่ายภายในคณะฯ
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น UL, CE, TUV, FCC, ISO 9001 และมาตรฐานมอก. 1291-2545 ได้รับความไว้วางใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้นำเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ในระบบ True On-Line รุ่น ONL-LCD Series ขนาด 10kVA และ 20kVA มาติดตั้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและสำรองไฟให้แก่ Server และระบบเครือข่าย (Network) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์พรทิพา กรภิญโญภาพ หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อปกป้องและเพิ่มคุณค่าให้กับ Server ของทางคณะฯ ต่อไป