ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-10K พร้อม Batterypack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด วันที่ 20 กันยายน 2561 ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย