ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงน้ำตาลครบุรี


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงน้ำตาลครบุรี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงน้ำตาลครบุรี ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T6000 v2 พร้อม Batterypack จำนวน 6 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงน้ำตาลครบุรี จ.นครราชสีมา วันที่ 21 กันยายน ‎2561