ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ เขตคลองสามวา


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ เขตคลองสามวา

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก เขตคลองสามวา ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TS-20K
พร้อม Batterypack
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Server รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 29 กันยายน ‎2561