ผลงานการติดตั้ง

PowerMatic ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้กับ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล


PowerMatic ร่วมพัฒนาสังคมกับ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตามกำลังความสามารถนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจ ได้นำหนังสือและนิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มามอบให้กับมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล โดยมีคุณดุษฎี รัตนประภาสชลา ตัวแทนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้ เพื่อนำไปสร้างโอกาสในการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ให้ก้าวทันและตามติดเทคโนโลยีในปัจจุบันของประเทศ และนำความรู้มาใช้ในการต่อยอดพัฒนาประเทศในอนาคต ร่วมพัฒนาสังคมกับ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษาได้ที่ : อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร : 0-2633-7504 หรือโทรศัพท์มือถือ : 08-6666-6859