ผลงานการติดตั้ง

ตรวจรับเครื่องสำรองไฟ ให้กับ อีสท์วอเตอร์ กรุ๊ป


ตรวจรับเครื่องสำรองไฟ ให้กับ อีสท์วอเตอร์ กรุ๊ป

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก อีสท์วอเตอร์ กรุ๊ป ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น ABB DPA UPScale 20K พร้อม Batterypack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Server รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 25 ตุลาคม ‎2561