ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-10K
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Server รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
ดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 1 พฤศจิกายน ‎2561