ผลงานการติดตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา วางใจเลือก POWERCOM UPS


มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา วางใจเลือก POWERCOM UPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ศูนย์ขอนแก่น ตัวแทนจัดจำหน่าย, ให้คำปรึกษาปัญหาทางไฟฟ้า และให้บริการหลังการขายแก่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า (UPS), ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า, Data Center และระบบบริหารการขนส่ง ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO9001, UL, CE, TUV, FCC และมอก. จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ได้ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณเจษฎา สรสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายขาย เป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในระบบ True-Onlie รุ่น ONL-LCD ขนาด 15kVA, 6.25kVA และระบบ Lineinteractive รุ่น KING PRO ขนาด 1000VA เพื่อนำไปติดตั้งและส่งมอบให้กับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา สำหรับปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและเพิ่มคุณค่าให้กับระบบ Network และอุปกรณ์เทคโนโลยีภายในศูนย์คอมพิวเตอร์และภายในมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ซึ่งทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่นดังกล่าวให้กับทางศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว