ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทำการติดตั้งเครื่อง
สำรองไฟฟ้า
รุ่น T-20K31 และ TR-10K31และ Battery pack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 12 พฤศจิกายน ‎2561