ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ณุ ศา มาย โอโซน เขา ใหญ่


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ณุ ศา มาย โอโซน เขา ใหญ่

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ณุ ศา มาย โอโซน เขา ใหญ่ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TS-20K
และ Battery pack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 21 พฤศจิกายน ‎2561