ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลศิริราช


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลศิริราช

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลศิริราช ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น G-10K
และ Battery pack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 4 ธันวาคม ‎2561