ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ คิงเพาเวอร์ มหานคร


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ คิงเพาเวอร์ มหานคร

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก คิงเพาเวอร์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TS-20K เพื่อป้องกันปัญหา
ทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 28 มกราคม 2561