ผลงานการติดตั้ง

POWERCOM UPS ได้ความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน


POWERCOM UPS ได้ความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ศูนย์ขอนแก่น ตัวแทนจัดจำหน่าย, ให้คำปรึกษาปัญหาทางไฟฟ้า และให้บริการภายใต้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า (UPS), ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า, Dater Center และระบบบริหารการขนส่ง ให้กับลูกค้าในเขตภาคตะวันออกเฉีัยงเหนือ ที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน อาทิ มอก., ISO9001, UL, CE, TUV, FCC จากทั่วโลก ดังนั้นลูกค้าของบริษัทฯ จึงมั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ได้ร่วมกับบริษัท ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยมีคุณวีระชัย ภูคงคา เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น ONL-LCD ขนาด 6.25kVA ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อนำไปติดตั้งและส่งมอบ สำหรับปกป้องและเพิ่มคุณภาพไฟฟ้าให้กับระบบ Network และ Server ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา โดยทางบริษัท ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟรุ่นดังกล่าวให้กับ ทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปใช้งานตามความต้องการของทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว