ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมธนารักษ์


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมธนารักษ์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กรมธนารักษ์ ทำการส่งมอบเครื่องสำรองไฟ รุ่น AI-800
จำนวน 351 เครื่อง
เพื่อรักษาคุณภาพกำลังไฟฟ้า ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น
เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบ
เป็นที่เรียบร้อย
เดือน พฤษภาคม 2562