ผลงานการติดตั้ง

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ วางใจเลือกใช้ "POWERCOM UPS"


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ วางใจเลือกใช้ "POWERCOM UPS"
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้ชื่อ "POWERCOM" รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางไฟฟ้า เพื่อเลือกอุปกรณ์ในการใช้งานให้เหมาะกับเทคโนโลยีคุณภาพของลูกค้า ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในระบบ True Online รุ่น VANGUARD ขนาด 3kVA จำนวน 17 เครื่องให้กับสำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ ซึ่งมีคุณประเสริฐ จันทร์ทอง เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีุณถนอม บัวผัดและคุณพิชากร นุ่มทองคำ เป็นพยานในการส่งมอบเครื่องในครั้งนี้ เพื่อให้ทางสำนักงานบริการลูกค้า เขตเหนือ ได้นำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและเพิ่มคุณค่าให้กับ อุปกรณ์เทคโนโลยีของทางสำนักงานบริการลูกค้า เขตเหนือ และกระจายไปยังสำนักงานบริการลูกค้า กสท. ในจังหวัดเชียงราย, ลำพูน, ลำปาง และอำเภอเถิน ได้นำไปใช้งานต่อไป โดยทางบริษัทได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งรุ่นดังกล่าวไปแล้วจำนวนทั้งหมด 60 เครื่อง