ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักงานเขตบางซื่อ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักงานเขตบางซื่อ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานเขตบางซื่อ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TS-20k และ Battery Pack เพื่อป้องกันปัญหา
ทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย