ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น PS-1000 จำนวน 40 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหา
ทางไฟฟ้าภายใน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย