ผลงานการติดตั้ง

กรมขนส่งทางบก เลือก OBO BETTERMANN สำหรับป้องกันไฟฟ้ากระโชกในสำนักงานขนส่งเขตอีสาน


กรมขนส่งทางบก เลือก OBO BETTERMANN สำหรับป้องกันไฟฟ้ากระโชกในสำนักงานขนส่งเขตอีสาน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ทางด้านสายไฟฟ้า ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO:9001 UL CE TUV FCC และมอก. จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ได้รับมอบหมายจากทางกรมขนส่งทางบกให้ดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้า กระโชก ทางสายไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระโชก ภายใต้ชื่อ "OBO BETTERMANN" ไปติดตั้งให้กับสำนักงานขน ส่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 59 สำนักงาน เพื่อป้องกันและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าภายในสำนักงานขนส่งในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ทั้ง 19 จังหวัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งและจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานขนส่งไปแล้ว 30 สำันักงาน ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, มหาสารคาม, มุกดาหาร, เลย, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู และอุดรธานี โดยทางบริษัทได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ทั้ง 30 สำนักงาน ที่โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของทางกรมขนส่งได้รับความรู้และวิธีการในการบำรุงรักษา อุปกรณ์ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาภายในสำนักงานขนส่งของแต่ละท่้านต่อไป