ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น T 20K 33L = 1 , T-2000 =1 และ Battery Pack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า ใช้งานสำหรับเครื่องมือตรวจวัต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดือนกรกฎาคม 2562