ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงงานน้ำตาลมิตรผล อำนาจเจริญ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงงานน้ำตาลมิตรผล อำนาจเจริญ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงงานน้ำตาลมิตรผล อำนาจเจริญ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น T-20K31L=1 Batt Pack=1 เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า ใช้งานสำหรับเครื่องมือตรวจวัต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดือนกรกฎาคม 2562