ผลงานการติดตั้ง

กรมขนส่งทางบก เลือก OBO BETTERMANN ป้องกันไฟฟ้ากระโชกให้กับสำนักงานขนส่งเขตภาคอีสาน


กรมขนส่งทางบก เลือก OBO BETTERMANN ป้องกันไฟฟ้ากระโชกให้กับสำนักงานขนส่งเขตภาคอีสาน


บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้นำในด้านเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO:9001
UL CE TUV FCC และมอก. จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ได้รับมอบหมายจากทางกรมขนส่งทางบกให้ดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้า
กระโชก ทางสายไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบ อุปกรณ์และระบบป้องกันไฟฟ้ากระโชก ภายใต้ชื่อ "OBO BETTERMANN" ให้ กับสำนักงานขนส่งในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 57 สำนักงาน 19 จังหวัดในเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้ง ส่งมอบ และจัดอบรมการ
ทำงาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 สำนักงานสุดท้าย ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์,
นครพนม, มุกดาหาร,ยโสธร, สุรินทร์, อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา