ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ พาราไซ Site แอร์ ลิควิด (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ พาราไซ Site แอร์ ลิควิด (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก พาราไซ Site แอร์ ลิควิด (นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น TS-20K = 1 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดือนมิถุนายน 2562