ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สไมล์ ไอที Site สบาย เทคโนโลยี


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สไมล์ ไอที Site สบาย เทคโนโลยี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สไมล์ ไอที Site สบาย เทคโนโลยี ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น TR-6000=2 เครื่อง Battery pack=2 ตู้ Bypass=1 ถาดรอง=2 ที เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดือนกรกฎาคม 2562