ผลงานการติดตั้ง

สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศวางใจเลือกใช้ POWERCOM UPS


PowerMatic ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 1.5kVA จำนวน 1,000 เึครื่อง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ร่วมลงนามในสัญญากับคุณชินวิวรรธน์ เลขวรรธนกุล Assistant Business Development บริษัท โฟลว์โก้ ซีสเตมส์ จำกัด เพื่อดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS รุ่น King Pro ขนาด 1.5kVA จำนวน 1,000 เครื่อง เพื่อนำไปใช้กับระบบตู้จ่ายน้ำมันให้กับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัท โฟลว์โก้ ได้เลือก POWERCOM UPS รุ่นดังกล่าวในการใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ให้กับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง