ผลงานการติดตั้ง

Index Living Mall ทั่วประเทศ วางใจเลือก POWERCOM UPS


PowerMatic ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS จำนวน 187 เึครื่อง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS รุ่น LORD Series ขนาด 500VA จำนวน 150 เครื่อง, รุ่น BNT Series ขนาด 1000VA (1kVA) จำนวน 30 เครื่อง และรุ่น VANGUARD Series ขนาด 3000VA (3kVA) จำนวน 7 เครื่อง ให้กับบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด ณ Index Living Mall สาขาต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้ปกป้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ให้สามารถรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และให้บริการแก่ลูกค้าของ Index Living Mall ได้รับการบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Index Living Mall เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่นดังกล่าว