ผลงานการติดตั้ง

ลงนามส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ สำหรับระบบกล้องวงจรปิด ของการรถไฟแห่งประเทศไทย


PowerMatic ดำเนินการลงนามส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 2000VA (2kVA)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ร่วมลงนามในสัญญากับคุณจีระพงษ์ อำนาจเถลิงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด เพื่อดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่อง รุ่น VANGUARD Series ขนาด 2000VA (2kVA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ไว้วางใจเลือกใช้ระบบป้องกันไฟฟ้าของ POWERCOM UPS มาอย่างต่อเนื่อง