ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ PPTVPowermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ PPTV

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ ABB ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ ABB Conceptpower DPA ขนาด 120kVA จำนวน 1 เครื่อง, ให้กับ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด หรืออีกชื่อหนึ่งคือ PPTV เพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า โดยทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ ABB เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา