ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับการประปานครหลวงPowermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับการประปานครหลวง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ TS-Series ขนาด 20kVA จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ การประปานครหลวง เพื่อใช้สำหรับป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า สำหรับระบบตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำของการประปานครหลวง โดยทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ Cleanline เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา