มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา วางใจเลือก POWERCOM UPS

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา วางใจเลือก POWERCOM UPS

readmore

PowerMatic ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้กับ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

PowerMatic ร่วมพัฒนาสังคม กับมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

readmore

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลือกใช้ POWERCOM UPS

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลือก POWERCOM UPS ดูแลระบบเครือข่ายภายในคณะฯ

readmore

PowerMatic จัดอบรมสัมมนาระบบ ISO 9001:2000 ให้แก่พนักงาน

PowerMatic ฝึกอบรมสัมมนา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

readmore

โรงพยาบาลพนรัตนราชธานี เลือก POWERCOM UPS สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย์

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ วางใจติดตั้ง POWERCOM UPS

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก วางใจเลือกใช้ POWERCOM UPS

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

POWERCOM UPS ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. แพร่

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

SAMCO เลือกใช้ POWERCOM UPS เพื่อนำไปใช้กับศูนย์เงินสดทั่วประเทศ

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

POWERCOM UPS ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

ธนาคารทหารไทย เลือกใช้ POWERCOM UPS สำหรับเน็ตเวิร์ค และเซิร์ฟเวอร์

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

ธนาคารธนชาต เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

กระทรวงมหาดไทย ไว้วางใจเลือกใช้ระบบป้องกันไฟฟ้า POWERCOM UPS

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

กรมสรรพากร เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ลงนามในสัญญาดำเนินการติดตั้งและส่งมอบ POWERCOM UPS

readmore

กรุงเทพมหานคร เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า เพาเวอร์คอม ยูพีเอส

บ. เพาเวอร์เมติค จก.ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS

readmore

ธ.ไทยพาณิชย์ วางใจเลือก POWERCOM UPS สำหรับศูนย์ข้อมูล

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ลงนามในสัญญาดำเนินการติดตั้งและส่งมอบ POWERCOM UPS

readmore

เนสท์เล่ เลือก POWERCOM UPS สำหรับปกป้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์

เพาเวอร์เมติค ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20kVA

readmore

เพาเวอร์คอม ยูพีเอส ผ่านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จาก สมอ.

เพาเวอร์คอม ยูพีเอส ผ่านการตรวจสอบและสามารถแสดงเครื่องหมาย มอก. 1291-2545 ไำด้แล้ว

readmore

ส่งมอบ POWERCOM UPS ใ้ห้กับธนาคารออมสิน

ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องรุ่น ONL Series ขนาด 3.75 kVA จำนวน 30 เครื่อง ให้กับธนาคารออมสิน

readmore

S.N.A. CONSULTANT เลือก POWERCOM UPS ดูแลระบบไฟฟ้าให้กับธนาคารออมสิน

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS"

readmore

ธนาคารกรุงเทพ วางใจติดตั้ง POWERCOM UPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS"

readmore