Powermatic ร่วมกับหจก. สหกล โอเอ จัดสัมมนาให้กับลูกค้าในจังหวัดสุรินทร์

Powermatic ร่วมกับหจก. สหกล โอเอ จัดสัมมนาให้กับลูกค้าในจังหวัดสุรินทร์

readmore

กรมขนส่งทางบก เลือก OBO BETTERMANN ป้องกันไฟฟ้ากระโชกให้กับสำนักงานขนส่งเขตภาคอีสาน

กรมขนส่งทางบก เลือก OBO BETTERMANN ป้องกันไฟฟ้ากระโชกให้กับสำนักงานขนส่งเขตภาคอีสาน

readmore

กรมขนส่งทางบก เลือก OBO BETTERMANN สำหรับป้องกันไฟฟ้ากระโชกในสำนักงานขนส่งเขตอีสาน

กรมขนส่งทางบก เลือก OBO BETTERMANN สำหรับป้องกันไฟฟ้ากระโชกในสำนักงานขนส่งเขตอีสาน

readmore

Powermatic ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Powermatic ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

readmore

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ วางใจเลือกใช้ "POWERCOM UPS"

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ วางใจเลือกใช้ "POWERCOM UPS"

readmore

POWERCOM UPS ได้ความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

POWERCOM UPS ได้ความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

readmore

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา วางใจเลือก POWERCOM UPS

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา วางใจเลือก POWERCOM UPS

readmore

PowerMatic ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้กับ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

PowerMatic ร่วมพัฒนาสังคม กับมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

readmore

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลือกใช้ POWERCOM UPS

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลือก POWERCOM UPS ดูแลระบบเครือข่ายภายในคณะฯ

readmore

PowerMatic จัดอบรมสัมมนาระบบ ISO 9001:2000 ให้แก่พนักงาน

PowerMatic ฝึกอบรมสัมมนา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

readmore

โรงพยาบาลพนรัตนราชธานี เลือก POWERCOM UPS สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย์

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ วางใจติดตั้ง POWERCOM UPS

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก วางใจเลือกใช้ POWERCOM UPS

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

POWERCOM UPS ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. แพร่

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

SAMCO เลือกใช้ POWERCOM UPS เพื่อนำไปใช้กับศูนย์เงินสดทั่วประเทศ

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

POWERCOM UPS ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

ธนาคารทหารไทย เลือกใช้ POWERCOM UPS สำหรับเน็ตเวิร์ค และเซิร์ฟเวอร์

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

ธนาคารธนชาต เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

กระทรวงมหาดไทย ไว้วางใจเลือกใช้ระบบป้องกันไฟฟ้า POWERCOM UPS

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

readmore

กรมสรรพากร เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ลงนามในสัญญาดำเนินการติดตั้งและส่งมอบ POWERCOM UPS

readmore

กรุงเทพมหานคร เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า เพาเวอร์คอม ยูพีเอส

บ. เพาเวอร์เมติค จก.ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS

readmore