ธ.ไทยพาณิชย์ วางใจเลือก POWERCOM UPS สำหรับศูนย์ข้อมูล

บ. เพาเวอร์เมติค จก. ลงนามในสัญญาดำเนินการติดตั้งและส่งมอบ POWERCOM UPS

readmore

เนสท์เล่ เลือก POWERCOM UPS สำหรับปกป้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์

เพาเวอร์เมติค ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 20kVA

readmore

เพาเวอร์คอม ยูพีเอส ผ่านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จาก สมอ.

เพาเวอร์คอม ยูพีเอส ผ่านการตรวจสอบและสามารถแสดงเครื่องหมาย มอก. 1291-2545 ไำด้แล้ว

readmore

ส่งมอบ POWERCOM UPS ใ้ห้กับธนาคารออมสิน

ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องรุ่น ONL Series ขนาด 3.75 kVA จำนวน 30 เครื่อง ให้กับธนาคารออมสิน

readmore

S.N.A. CONSULTANT เลือก POWERCOM UPS ดูแลระบบไฟฟ้าให้กับธนาคารออมสิน

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS"

readmore

ธนาคารกรุงเทพ วางใจติดตั้ง POWERCOM UPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS"

readmore

ติดตั้ง POWERCOM UPS ให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS"

readmore

กสท โทรคมนาคม วางใจเลือก POWERCOM UPS

readmore

มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกติดตั้ง POWERCOM UPS

readmore

กสท โทรคมนาคม เยี่ยมชมและอบรมการใช้งาน POWERCOM UPS

readmore

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) รับมอบ POWERCOM UPS

readmore

กรมศุลกากร เลือกใช้ POWERCOM UPS

readmore

ธนาคารกรุงเทพ เลือก POWERCOM UPS ให้กับตู้ ATM

readmore

บจก. อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย วางใจเลือกใช้ POWERCOM UPS

readmore

ลงนามส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ สำหรับระบบกล้องวงจรปิด ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

readmore

Index Living Mall ทั่วประเทศ วางใจเลือก POWERCOM UPS

readmore

สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศวางใจเลือกใช้ POWERCOM UPS

readmore

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วางใจเลือก POWERCOM UPS

readmore

ธนาคารออมสิน วางใจเลือก POWERCOM UPS

ธนาคารออมสิน วางใจเลือก POWERCOM UPS

readmore