ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์