นโยบายการให้บริการ
การให้บริการหลังการขาย
บริษัทฯ จะให้บริการลูกค้าตั้งแต่เวลา 8.30น. - 17.00น. (วันจันทร์-วันศุกร์) และ เวลา 8.30น. - 12.00น. (วันเสาร์) ไม่รวมวันหยุดราชการและวันอาทิตย์
ในกรณีเครื่องติดตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รหัสโทรศัพท์ : 02) ทางบริษัทฯ จะให้บริการภายใน 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง ในกรณีเครื่องติดตั้งอยู่นอก
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การให้บริการนี้เพื่อซ่อมให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งการบำรุงรักษาทั่วไป เพื่อจะให้เครื่องอยู่ในสภาพดีตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการหลังการขาย ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น งานโครงการต่างๆ เป็นต้น
เบอร์ติดต่อภายใน สำหรับการให้บริการหลังการขาย
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) : 0-2952-4400 ต่อ 221-227
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า : 0-2952-4400 ต่อ 610-617
ระบบปรับอากาศ : 0-2952-4400 ต่อ 665
ระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) : 0-2952-4400 ต่อ 610-617
ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ รวมไปถึงการต่อสัญญาประกัน (MA) ได้ที่ e-mail : support@powermatic.co.th