1. สำนักงานใหญ่
50/1 ซอยติวานนท์ 40 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
2. บริษัท เพาเวอร์คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
34 หมู่ 5 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
3. ศูนย์เชียงใหม่
300 / 283 หมู่บ้านแกรนวิวล์ ซอย 2/6 หมู่ 10 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
4. ศูนย์พิษณุโลก
30/183 ซ.พระลือ ซ.3 ถ.พระลือ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
5. ศูนย์ขอนแก่น
888/5 หมู่บ้านปิติรมย์โกทา ม.25 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
6. ศูนย์อุบลราชธานี
หมู่บ้านริมธาร เลขที่ 303 ถ.อุบล – ตระการ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
7. ศูนย์ระยอง
133/13 ถ.เลี่ยงเมืองสาย 3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
8. ศูนย์สุราษฎร์ธานี
27/45 ม.3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
9. ศูนย์หาดใหญ่
9 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซ.รินทร์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
10. ศูนย์ภูเก็ต
142/166 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์กะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
นอกเหนือจากศูนย์บริการ 10 ศูนย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการที่แต่งตั้งขึ้น สำหรับให้บริการหลังการขายกับงานโครงการต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันไว้