บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2542 ภายใต้การดำเนินงานของทีมวิศวกรการคนไทย ผู้มีประสบการณ์ในการผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS: Uninterruptible Power Supply)มามากกว่า 20 ปี ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ด้วยหลักการบริหารงานที่ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาคือ ลูกค้าพึงพอใจ รวดเร็วในการให้บริการ จึงทำให้ปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และบริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์จำนวนมาก เข้ามาทำงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

......................................................................................................................................................................................................................................


Update : ล่าสุด: 5 พฤษภาคม 2562

1. Administrator Website (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
- มีทักษะด้านการทำเว็บไซต์
- มีความรู้เรื่อง PHP, Database, เว็บสำเร็จรูป
- หากมีประสบกาณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลักโดยสังเขป
- ดูแลเว็บไซต์


สามารถส่ง Profile ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ email : teeranaia@powermatic.co.th


......................................................................................................................................................................................................................................

2. Sales Executive / Sales Representative (จำนวน 3 อัตรา)

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีทักษะด้านการขาย การนำเสนอ และการโน้มน้าวจูงใจสูง
- มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 - 3 ปี หรือด้านงานขายสินค้ากลุ่มไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีคอมมิชชั่นจากยอดขาย, ค่าน้ำมันรถยนต์ / ค่าเดินทาง , ค่าโทรศัพท์
- ถ้ามีรถยนต์เป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลักโดยสังเขป
- ดูแลฐานลูกค้าเก่า
- นำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า
- เปิดตลาดลูกค้าใหม่


สามารถส่ง Profile ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ email :
teeranaia@powermatic.co.th


......................................................................................................................................................................................................................................

3. Sales Engineer (จำนวน 4 อัตรา)

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีรถยนต์เป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลักโดยสังเขป
- เสนอขายสินค้าให้กลุ่มเป้าหมาย
- สร้างฐานลูกค้าใหม่/ดูแลฐานลูกค้าเก่า
- ติดต่อประสานงานให้คำแนะนำข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า


สามารถส่ง Profile ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ email : teeranaia@powermatic.co.th

......................................................................................................................................................................................................................................

4. Engineer (จำนวน 3 อัตรา)

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์ / เครื่องกล
- มีความรู้ด้าน Microprocessor และ Power Electrics
- มีใจรักด้านงานบริการ รักความก้าวหน้าและมีความรับผิดชอบ
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หน้าที่หลักโดยสังเขป
- เขียนแบบไฟฟ้า
- ออกแบบระบบไฟฟ้า
- ดูสถานที่ติดตั้งหน้างาน


สามารถส่ง Profile ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ email : teeranaia@powermatic.co.th

......................................................................................................................................................................................................................................

5. Technical Messenger

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุระหว่าง 18-32 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้ากำลัง (มีรถจักรยานยนต์/ใบขับขี่)

หน้าที่โดยสังเขป
- ซ่อมเครื่องสำรองไฟ ตามไซต์ กรุงเทพฯ- ปริมณฑลสามารถส่ง Profile ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ email :
teeranaia@powermatic.co.th


......................................................................................................................................................................................................................................

6. Foreman (งานติดตั้งระบบปรับอากาศ)

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุระหว่าง 20-32 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า / เครื่องกล / ช่างยนต์
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในด้านควบคุมงานก่อสร้าง /การอ่านแบบก่อสร้าง(งานระบบปรับอากาศ)

หน้าที่โดยสังเขป
- ควบคุมงานติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าปรับอากาศ รวมถึงระบบระบายอากาศ
- เช็ควัสดุ และอุปกรณ์ที่ให้ในโครงการ


สามารถส่ง Profile ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ email : teeranaia@powermatic.co.th

......................................................................................................................................................................................................................................

7. ช่างเทคนิค (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
- วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีสามารถไปปฎิับัติงานต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
- บริษัทมีค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ (งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี , ประกันสังคม, ค่าครองชีพ,ค่าตำแหน่ง, ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ)

หน้าที่หลักโดยสังเขป

- งานซ่อมเครื่องสำรองไฟ UPS ( สาขาอิเล็กทรอนิกส์ )
- งานติดตั้งเครื่องสำรองไฟUPS ( สาขาไฟฟ้า )
- ซ่อม-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ( สาขา เครื่องกล/ช่างยนต์ )

สามารถส่ง Profile ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ email : teeranaia@powermatic.co.th
......................................................................................................................................................................................................................................

8. วิศวกร(เขียนแบบระบบปรับอากาศ)

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุระหว่าง24-32 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล / ช่างยนต์ / เขียนแบบ

หน้าที่หลักโดยสังเขป
- เขียนแบบระบบปรับอากาศ Auto CAT

สามารถส่ง Profile ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ email : teeranaia@powermatic.co.th
......................................................................................................................................................................................................................................

9. System Admin

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุระหว่าง 22-32 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ Cloud Computing และData Base

หน้าที่โดยสังเขป
- ดูแล Server บนระบบ cloud windows Base/Linux

สามารถส่ง Profile ของคุณ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ email : teeranaia@powermatic.co.th


......................................................................................................................................................................................................................................

สวัสดิการ

1. ตรวจร่างกายประจำปี
2. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และงานเลี้ยงต่างๆ
3. ประกันสังคม
4. เงินช่วยเหลือต่างๆ
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
6. ค่าล่วงเวลา (OT) และเบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด)
7. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
8. Incentive (สำหรับตำแหน่งsales)
9.
เสื้อฟอร์ม

10. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
11. เงินช่วยเหลือค่างานศพ (กรณี บิดา มารดา บุตร )
12.ลาอุปสมบท
13. ค่าตำแหน่งช่างเทคนิค( กรณีผ่านทดลองงาน )
14. เงินกู้
15.ประกันอุบัติเหตุ(สำหรับบางตำแหน่ง)